U bent particulier…

Repareren & Vernieuwen

Staat uw kruipruimte vol met stinkende drab? Stroomt er water door uw keukenkastjes? Is er een gat geslagen in uw tuin of straatwerk? Lekkages aan uw afvoer- en rioleringsbuizen hebben vervelende gevolgen. Voor een goede oplossing belt u naar Rioolmonteur. We ruimen de rommel op, brengen het probleem in kaart en verhelpen de lekkage.

Hoe ontstaan lekkages?

Door slijtage aan het afvoerstelsel in en rond uw woning krijgt u vroeg of laat te maken met lekkages. Ook zaken als langdurige verstoppingen, verzakking en bouwwerkzaamheden kunnen breuken en scheuren veroorzaken. Een lekkage betekent overigens niet automatisch dat uw afvoer- of rioleringsbuis beschadigd is. Ook door loszittende verbindingen ontstaan er openingen.

Repareren of vervangen

Rioolmonteur zorgt ervoor dat uw afvoer- en rioleringsbuizen straks weer waterdicht zijn. Afhankelijk van het probleem doen wij een voorstel voor reparatie of vervanging van beschadigde buisdelen. Voor eventuele herstelwerkzaamheden (van uw straatwerk bijvoorbeeld) doen wij een beroep op een netwerk van vertrouwde vakmensen.

Preventieve maatregelen

Is uw afvoerstelsel verouderd en wilt u problemen voor zijn? Met speciale inspectie-appartuur brengen wij de conditie van uw buizen en afvoeren nauwkeurig in kaart en adviseren wij over mogelijk werkzaamheden. Schakel Rioolmonteur ook in om uw rioleringsbuizen te isoleren tegen vorst en geluidsoverlast.

Problemen op gemeentegrond

Heeft u een lekkage en bevindt de beschadiging zich op gemeentegrond? Dan nemen wij namens u contact op met de gemeente voor toestemming om uw rioolbuis toegankelijk te maken en te herstellen. Zo voorkomen wij dat u voor de kosten op moet draaien.

Neem contact op voor vakkundig advies